เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำงบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน พฤษภาคม 2559

    รายละเอียดข่าวด้วยกองคลัง ได้จัดทำงบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน เมษายน 2559 ของเทศบาลเมืองสระแก้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลรับ - จ่ายเงินสด ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
ด้วยกองคลัง ได้จัดทำงบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 ของเทศบาลเมืองสระแก้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลรับ - จ่ายเงินสด ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารประกอบ


    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำงบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน พฤษภาคม 2559
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 มิ.ย. 2559
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว