เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


เทศบาลเมืองสระแก้ว ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน
............................................................
                   ตามที่เทศบาลเมืองสระแก้วได้ดำเนินการประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ได้กำหนดขายเอกสารสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 9  มิถุนายน 2559 ถึงวันที่  23 มิถุนายน 2559 และเปิดซอง วันที่ 24 มิถุนายน 2559 นั้น
                   เนื่องจากได้ตรวจคุณสมบัติของผู้เสนอราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน พบว่าคุณสมบัติของผู้เสนอราคา และคุณลักษณะเฉพาะไม่เป็นไปตามประกาศเทศบาลเมืองสระแก้วที่กำหนด
                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                         ประกาศ ณ วันที่  24 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559

    เอกสารประกอบ เทศบาลเมืองสระแก้ว ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 มิ.ย. 2559
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว