เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว ขอเชิญผู้มีสิทธิออกเสียงลงประชามติ

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลเมืองสระแก้วขอเชิญผู้มีสิทธิออกเสียงลงประชามติ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น.

    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ขอเชิญผู้มีสิทธิออกเสียงลงประชามติ
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ส.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว