เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ จากจังหวัดสระแก้ว เรื่อง เชิญชวนสวมเสื้อประดับตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

    รายละเอียดข่าว

ด้วยในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถจะทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการเแลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสระแก้ว จึงขอเชิญชวน ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานในสังกัด และประชาชนผู้สนใจ พร้อมใจกันสวมเสื้อตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 (สีฟ้า) ตลอดเดือน สิงหาคม 2559 

    เอกสารประกอบ

ประกาศ จากจังหวัดสระแก้ว เรื่อง เชิญชวนสวมเสื้อประดับตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ส.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว