เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม "ร่วมใจภักดิ์ ปลูกต้นไม้ถวายองค์ราชา องค์ราชินี"

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลเมืองสระแก้ว เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม "ร่วมใจภักดิ์ ปลูกต้นไม้ถวายองค์ราชา องค์ราชินี" ด้วยการปลูกต้นไม้ในที่ดินของตนเอง ตามความเหมาะสม โดยการลงทะเบียนออนไลน์ www.plantingfordadandmom.comระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม 2559 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสมหามงคล ทั้ง 2 โอกาส สำหรับพันธ์ุกล้าไม้ สามารถขอรับบริการได้ที่ งานสาธารณะ กองช่าง เทศบาลเมืองสระแก้ว

    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม "ร่วมใจภักดิ์ ปลูกต้นไม้ถวายองค์ราชา องค์ราชินี"
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ส.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว