เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ จากอำเภอเมืองสระแก้ว เรื่อง ขอส่งเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่

    รายละเอียดข่าว

    ด้วยสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้วแจ้งว่า สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้ดำเนินการปิดประกาศพื้นที่เป้าหมายตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 36/2559 โดยให้ผู้ครอบครองที่ดินมาแสดงตนภายในเวลา 15 วันนับแต่วันปิดประกาศ ซึ่งขณะนี้ได้ครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว และเพื่อให้การตรวจสอบเนื้อที่ ที่มีผู้ครอบครองมาแสดงตนเป็นไปอย่างครบถ้วนถูกต้อง สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก) จึงมีความประสงค์ของส่งเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานในเขตปกครองของท่านเพื่อสำรวจรังวัดทำวงรอบ และตรวจสอบการทำประโยชน์ของผู้ครอบครองที่ดิน รวมทั้งตรวจสอบความมีอยู่ของเอกสารที่ผู้ครอบครองนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม - 11 กันยายน 2559 ไม่เว้นวันหยุุดราชการ


    เอกสารประกอบ

ประกาศ จากอำเภอเมืองสระแก้ว เรื่อง ขอส่งเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ส.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว