เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว ขอเชิญร่วมงานลานบุญแก้จนอำเภอเมืองสระแก้ว

    รายละเอียดข่าว

ขอเชิญร่วมงานลานบุญแก้จนอำเภอเมืองสระแก้ว ในวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559
ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
   ด้วยในวันเสาร์ที่ 10 กันายน 2559 อำเภอเมืองสระแก้ว ได้จัดกิจกรรมโครงการลานบุญแก้จนอำเภอเมืองสระแก้ว ขึ้น ณ  บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้ว ภายในงานมีกิจกรรม ดังนี้
    1. เวลา 07.30 น. ทำบุญข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และนำสิ่งของบางส่วนที่ได้รับจากการทำบุญตักบาตร ไปมอบให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากทางราชการ
    2. เวลา 09.00 น. กิจกรรม ทอดผ้าป่าสามัคคี โดยความร่วมมือของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คหบดี ภาคเอกชน และพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองสระแก้ว เพื่อใช้สมทบในการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้ว
    3. เวลา 10.00 น. เปิดโครงการลานบุญแก้จนอำเภอเมืองสระแก้ว ชมนิทรรศการการแสดงผลงานของส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ และการจำหน่ายสินค้าจากชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพต่างๆ ที่เกิดจากการส่งเสริมของหน่วยราชการและของพี่น้องประชาชนที่สนใจ นำสินค้ามาจำหน่ายในงาน (เป็นการจำหน่ายตรงจากพ่อค้าถึงมือผู้บริโภค) ผู้สนใจที่เป็นกลุ่มอาชีพต่างๆ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูล ได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ภายในวันที่ 9 กันยายน 2559 ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-37241785 วัน เวลา ราชการ ***สำหรับกลุ่มเกษตรกร ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว หากมีความประสงค์จะนำสินค้ามาจำหน่ายในงาน ขอให้สอบถามและแจ้งความประสงค์ได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-37241785 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 กันยายน 2559***
    4. ชมและเชียร์ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง จากหมู่บ้านตำบลๆ ละ 2 คน ชิงเงินราวัลเงินสดพร้อมใบประกาศเกียรติบัตร จากนายอำเภอเมืองสระแก้ว
    5. การแต่งกาย ขอความร่วมมือแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย หรือชุดสวยงาม เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีการแต่งกายให้คงอยู่กับสังคมไทย ต่อไป
 
 


    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ขอเชิญร่วมงานลานบุญแก้จนอำเภอเมืองสระแก้ว
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ก.ย. 2559
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว