เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำไตรมาส 1 (ตุลาคม 2559 - ธันวาคม 2559)

    รายละเอียดข่าวด้วยกองคลัง ได้รวบรวมและจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ไตรมาส 4 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2559 - กันยายน 2559 ของเทศบาลเมืองสระแก้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำไตรมาส 4 ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารประกอบ
ด้วยกองคลัง ได้รวบรวมและจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไตรมาส 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 - ธันวาคม 2559 ของเทศบาลเมืองสระแก้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำไตรมาส 1 ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารประกอบ

    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำไตรมาส 1 (ตุลาคม 2559 - ธันวาคม 2559)
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ก.ย. 2559
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว