เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมลงนามในสัตยาบันเพื่อร่วมกันสร้าง "จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด"

    รายละเอียดข่าว

ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้วได้ร่วมลงนามในสัตยาบันเพื่อร่วมกันสร้าง "จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด" โดยกลไกประชารัฐ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 11 กันยายน 2559 เวลา 16.30 น. ณ หอประชุมปางสีดา ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว


    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมลงนามในสัตยาบันเพื่อร่วมกันสร้าง "จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด"
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ต.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว