เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว กำหนดโครงการเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองสระแก้ว (ประชุมประชาคมเมือง)

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลเมืองสระแก้ว ขอเชิญพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว เข้าร่วมโครงการเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองสระแก้ว (ประชุมประชาคม) เทศบาลเมืองสระแก้ว
เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ประชาชน และทุกภาคส่วนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสระแก้ว ในการเสนอปัญหา ความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่เพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว กำหนดโครงการเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองสระแก้ว (ประชุมประชาคมเมือง)
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 ต.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว