เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำแผนกำหนดการลงชุมชนให้บริการตรวจสุขภาพประชาชนตามกลุ่มวัย ประจำปีงบประมาณ 2560

    รายละเอียดข่าว

ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้จัดทำแผนกำหนดการลงชุมชนให้บริการตรวจสุขภาพประชาชนตามกลุ่มวัย ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม - 2 ธันวาคม 2559 ซึ่งร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
เทศบาลเมืองสระแก้ว จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมบริการสุขภาพประชากรตรามกลุ่มวัย โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1. ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ในกลุ่มประชาชน อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป
2. การประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ ตรวจฟันในผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
3. ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก ในกลุ่มประชาชนหญิงอายุระหว่าง 35-60 ปี
4. ตรวจรักษาเบื้องต้น จ่ายยาสมุนไพร ในประชาชนกลุ่มที่มีปัญหาสุขภาพ
5. ประเมินความเสี่ยงในการทำงานให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลเมืองสระแก้ว

โดยมีกำหนดการให้บริการสุขภาพประชากรตามกุล่มวัย ดังนี้

วันที่ เวลา ชุมชนที่ สถานที่นัดพบ หมายเหตุ
26 ต.ค. 59 09.00-12.00 น. ชุมชนที่ 13 โคกกำนัน ศาลาอเนกประสงค์  
27 ต.ค. 59 09.00-12.00 น. ชุมชนที่ 16 ตลาดสระแก้ว ศาลาอเนกประสงค์  
28 ต.ค. 59 09.00-12.00 น. ชุมชนที่ 8 เนินกลอย ศาลาอเนกประสงค์  
1 พ.ย. 59 09.00-12.00 น. ชุมชนที่ 11 สระแก้ว-สระขวัญ 1 ศาลาอเนกประสงค์  
2 พ.ย. 59 09.00-12.00 น. ชุมชนที่ 15 หนองเสม็ดเหนือ ศาลาอเนกประสงค์  
14 พ.ย. 59 09.00-12.00 น. ชุมชนที่ 20 สระแก้ว-สระขวัญ 2 จุดนัดพบต้นมะขาม ฝั่งโรงน้ำแข็ง
13.00-16.00 น. ศาลาอเนกประสงค์ ฝั่งบ้านใหญ่
15 พ.ย. 59 09.00-12.00 น. ชุมชนที่ 6 ชาติเจริญ ศาลาอเนกประสงค์  
16 พ.ย. 59 13.00-16.00 น. ชุมชนที่ 4 บ้านใหม่คลองปูน ศาลาอเนกประสงค์  
17 พ.ย. 59 09.00-12.00 น. ชุมชนที่ 12 คลองจาน ศาลาอเนกประสงค์  
21 พ.ย. 59 09.00-12.00 น. ชุมชนที่ 10 หลังวัด ศาลาอเนกประสงค์  
22 พ.ย. 59 09.00-12.00 น. ชุมชนที่ 7 สระแก้วเมืองทอง ศาลาอเนกประสงค์  
23 พ.ย. 59 13.00-16.00 น. ชุมชนที่ 19 บ้านเอื้ออาทร ศาลาอเนกประสงค์  
24 พ.ย. 59 09.00-12.00 น. ชุมชนที่ 18 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ศาลาอเนกประสงค์  
28 พ.ย. 59 09.00-12.00 น. ชุมชนที่ 9 หลังสุขศาลา ศาลาอเนกประสงค์  
30 พ.ย. 59 09.00-12.00 น. ชุมชนที่ 14 ลัดกะสังข์ ศาลาอเนกประสงค์  
2 ธ.ค. 59 13.00-16.00 น. ชุมชนที่ 5 หนองกะพ้อ ศาลาอเนกประสงค์      เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำแผนกำหนดการลงชุมชนให้บริการตรวจสุขภาพประชาชนตามกลุ่มวัย ประจำปีงบประมาณ 2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 ต.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว