เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 99 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำไตรมาส 3 (เดือนเมษายน 2567 - เดือนมิถุนายน 2567) [ 29 มี.ค. 2567 ]12
2 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2567 - เดือนมีนาคม 2567) [ 8 ม.ค. 2567 ]20
3 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 [ 6 ธ.ค. 2566 ]29
4 เทศบาลเมืองสระแก้ว เผยแพร่รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 6 ธ.ค. 2566 ]30
5 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2566 [ 3 พ.ย. 2566 ]32
6 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 6 ต.ค. 2566 ]43
7 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนกันยายน 2566 [ 4 ต.ค. 2566 ]41
8 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำไตรมาส 1 (ตุลาคม 2566 - ธันวาคม 2566) [ 28 ก.ย. 2566 ]40
9 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2566 [ 4 ก.ย. 2566 ]50
10 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 [ 4 ส.ค. 2566 ]51
11 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2566 [ 4 ก.ค. 2566 ]46
12 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม 2566 - เดือนกันยายน 2566) [ 3 ก.ค. 2566 ]48
13 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 [ 6 มิ.ย. 2566 ]60
14 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนเมษายน 2566 [ 8 พ.ค. 2566 ]58
15 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศเผยแพร่รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ของเทศบาลเมืองสระแก้ว [ 21 เม.ย. 2566 ]73
16 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]58
17 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำไตรมาส 3 (เดือนเมษายน 2566 - เดือนมิถุนายน 2566) [ 30 มี.ค. 2566 ]64
18 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 [ 7 มี.ค. 2566 ]64
19 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม 2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]63
20 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2565 [ 4 ม.ค. 2566 ]72
 
หน้า 1|2|3|4|5