เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 74 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศเผยแพร่รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของเทศบาลเมืองสระแก้ว [ 18 เม.ย. 2565 ]105
2 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]103
3 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2565 [ 7 เม.ย. 2565 ]105
4 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำไตรมาส 3 (เมษายน 2565 - มิถุนายน 2565) [ 22 มี.ค. 2565 ]106
5 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 [ 14 มี.ค. 2565 ]104
6 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม 2565 [ 7 ก.พ. 2565 ]103
7 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2564 [ 11 ม.ค. 2565 ]105
8 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำไตรมาส 2 (มกราคม 2565 - มีนาคม 2565) [ 30 ธ.ค. 2564 ]103
9 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 [ 16 ธ.ค. 2564 ]105
10 เทศบาลเมืองสระแก้ว เผยแพร่งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 8 ธ.ค. 2564 ]103
11 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2564 [ 10 พ.ย. 2564 ]101
12 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 28 ต.ค. 2564 ]102
13 เทศบาลเมืองสระแก้ว รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]105
14 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2564 [ 8 ก.ย. 2564 ]103
15 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำไตรมาส 4 (กรกฎาคม 2564 - กันยายน 2564) [ 23 มิ.ย. 2564 ]102
16 เทศบาลเมืองสระแก้ว เผยแพร่รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 2 (1ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) [ 8 เม.ย. 2564 ]104
17 เทศบาลเมืองสระแก้ว เผยแพร่รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ของเทศบาลเมืองสระแก้ว [ 4 มี.ค. 2564 ]104
18 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศรายงานการรับเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 16 ต.ค. 2563 ]110
19 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 [ 4 ส.ค. 2563 ]105
20 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]105
 
หน้า 1|2|3|4