วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ธ.ค. 2562
ซื้อฟิลม์กรองแสงรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข ๒๙๗๖ สระแก้ว หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๘-๐๐๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2562
ซื้อฟิล์มกรองแสงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง 543 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2562
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อกระดานอัจฉริยะพัฒนาการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  ธ.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE แยกถนนเทศบาล 21 ซอย 3 (หมู่บ้านสันติสุข) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2  ธ.ค. 2562
จ้างเช่า โต๊ะ,เต็นท์,เก้าอี้,แผ่นพื้นเวที (ฟลอร์) และระบายผ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 1 ชั้น สำหรับโครงการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 (กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการและการเข้าร่วมกิจกรรม/งานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติภาคกลางและภาคตะวันออก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
จ้างเช่าโต๊ะพับพร้อมผ้าคลุม เก้าอี้นั่งพลาสติกพร้อมปลอกขาว และโต๊ะชุดพร้อมเก้าอี้พลาสติก เพื่อใช้ในโครงการสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2562
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2562
จ้างเหมาบริการประดับตกแต่งสถานที่ สำหรับโครงการสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง