เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 881 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์การเริ่มต้นฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2566 [ 8 ธ.ค. 2566 ]1
2 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์การรับบริจาคทรัพย์และสิ่งของสมทบ "วันรวมน้ำใจจังหวัดสระแก้ว" ประจำปี พ.ศ. 2567 และของรางวัลการออกร้าน "มัจฉากาชาด" ประจำปี 2567 [ 6 ธ.ค. 2566 ]1
3 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์แจ้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก [ 4 ธ.ค. 2566 ]3
4 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศขอความร่วมมืองดเผา ไร่นา ขยะ และสร้างฝุ่นละอองขนาดเล็ก [ 4 ธ.ค. 2566 ]2
5 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2566 [ 30 พ.ย. 2566 ]2
6 เทศบาลเมืองสระแก้ว ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต [ 30 พ.ย. 2566 ]3
7 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์มาตการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคติดเชื้อไวรัสซิกา [ 30 พ.ย. 2566 ]2
8 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์แจ้งช่องทางการใช้งานข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม [ 29 พ.ย. 2566 ]2
9 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์เร่งรัดสำรวจความเสียหายและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ [ 24 พ.ย. 2566 ]1
10 ทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศการป้องกันอัคคีภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทง [ 20 พ.ย. 2566 ]5
11 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 20 พ.ย. 2566 ]3
12 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศเขตพื้นที่การอนุญาตให้บุคคลใดดำเนินการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อโดยการทำเป็นธุรกิจ หรือการได้รับประโยชน์ตอบแทนโดยการคิดค่าบริการ [ 20 พ.ย. 2566 ]3
13 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศเขตพื้นที่การอนุญาตให้บุคคลใดดำเนินการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล โดยการทำเป็นธุรกิจ หรือการได้รับประโยชน์ตอบแทนโดยการคิดค่าบริการ [ 16 พ.ย. 2566 ]7
14 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศบริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอย นอกเวลาราชการ [ 3 พ.ย. 2566 ]16
15 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศผลผู้ชนะการประมูลการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพใช้การไม่ได้โดยวิธีประมูลด้วยวาจา [ 2 พ.ย. 2566 ]24
16 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศผลการลดพลังงานของเทศบาลเมืองสระแก้ว รอบที่ 2 (เมษายน 2566 - กันยายน 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 30 ต.ค. 2566 ]32
17 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 [ 27 ต.ค. 2566 ]30
18 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศการชำระภาษีท้องถิ่น และค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 24 ต.ค. 2566 ]26
19 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 19 ต.ค. 2566 ]31
20 ประกาศจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเกษม เรื่อง แจ้งแผนออกคัดกรองค้นหากลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงและอื่นๆ [ 19 ต.ค. 2566 ]29
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45