เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 947 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 ประกาศจาก สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว เรื่อง การประเมินราคาที่ดินในแนวเขตเดินสายไฟฟ้าแรงสูง และการประมาณราคาที่ดินที่มีสภาพเป็นบ่อ [ 26 ธ.ค. 2565 ]52
182 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสระแก้ว [ 26 ธ.ค. 2565 ]56
183 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศบังคับใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสระแก้ว จำนวน 11 ฉบับ [ 19 ธ.ค. 2565 ]83
184 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศการแจ้งเตือนระมัดระวังอัคคีภัยในช่วงฤดูหนาว [ 13 ธ.ค. 2565 ]55
185 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์แจ้งระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา [ 6 ธ.ค. 2565 ]57
186 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว [ 30 พ.ย. 2565 ]52
187 คำสั่งเทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองสระแก้ว [ 11 พ.ย. 2565 ]62
188 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกันยาเสพติด [ 2 พ.ย. 2565 ]54
189 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศสรุปผลการลดใช้พลังงานของเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 28 ต.ค. 2565 ]55
190 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์ตอบแบบสำรวจออนไลน์ เรื่อง "การรับรู้ความเชื่อมั่น และความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการคุ้มครองผู้บรโภคของประเทศไทย" [ 28 ต.ค. 2565 ]49
191 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "บริจาคโลหิต ยิ่งให้ยื่งได้" ครั้งที่ 42,43,44 [ 28 ต.ค. 2565 ]52
192 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์แจ้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้สินค้าที่มีรังสีอัลตราไวโอเลต ความยาวคลื่นช่วงซี (Ultraviolet C หรือ UV-C) เป็นสินค้าควบคุมฉลาก [ 28 ต.ค. 2565 ]48
193 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต [ 28 ต.ค. 2565 ]49
194 เทศบาลเมืองสระแก้ว รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 26 ต.ค. 2565 ]52
195 ประกาศจาก ที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้ว เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ ขั้นตอน และหลักเกณฑ์การขออนุญาตจัดกิจกรรมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ และวนอุทยาน [ 25 ต.ค. 2565 ]54
196 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศการชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2566 [ 19 ต.ค. 2565 ]57
197 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศบริการรับชำระภาษี ค่าธรรมเนียม และใบอนุญาตต่างๆนอกเวลาราชการ [ 19 ต.ค. 2565 ]94
198 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 17 ต.ค. 2565 ]46
199 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวก และลดอุบัติเหตุ ช่วงวันหยุดวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และวันหยุดพิเศษ (13 - 16 ตุลาคม 2565) [ 12 ต.ค. 2565 ]57
200 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์กำหนดการลงชุมชนให้บริการคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและคัดกรองสุขภาพประชาชนตามกลุ่มวัย ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 12 ต.ค. 2565 ]50
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48