เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 790 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาและกัญชงของกระทรวงมหาดไทย [ 27 ก.ค. 2565 ]8
62 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรับรางวัลมิตรภาพบำบัดดีเด่น ปี 2565 [ 21 ก.ค. 2565 ]9
63 เทศบาลเมืองสระแก้ว แจ้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง กำหนดประเภทสินค้าให้เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก พ.ศ. 2565 [ 19 ก.ค. 2565 ]6
64 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศเตือนภัยจากพายุฝน [ 8 ก.ค. 2565 ]9
65 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศจัดโครงการคัดกรองประชาชนในชุมชนเพื่อผู้มีปัญหาทางด้านสายตาแก้ไขโดยใช้แว่น ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 6 ก.ค. 2565 ]8
66 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์การติดตามความก้าวหน้าการออกข้อบัญญัติ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการเผาซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ [ 5 ก.ค. 2565 ]6
67 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2560 - 2563 [ 30 มิ.ย. 2565 ]6
68 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565" [ 30 มิ.ย. 2565 ]7
69 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดกิจกรรมออกหน่วยประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ตามหลักการ 3Rs เทศบาลเมืองสระแก้ว [ 29 มิ.ย. 2565 ]6
70 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศการเก็บ ขนขยะมูลฝอยชิ้นใหญ่ [ 28 มิ.ย. 2565 ]27
71 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์การประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 24 มิ.ย. 2565 ]8
72 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ 6 [ 23 มิ.ย. 2565 ]8
73 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ. 2565 [ 20 มิ.ย. 2565 ]13
74 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศผลผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธียื่นซองประมูลราคา [ 15 มิ.ย. 2565 ]20
75 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์รู้เท่าทันภัยฝุ่น PM 2.5 [ 6 มิ.ย. 2565 ]10
76 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ [ 2 มิ.ย. 2565 ]9
77 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์วิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด [ 1 มิ.ย. 2565 ]24
78 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์การเก็บขยะขนขยะมูลฝอย [ 31 พ.ค. 2565 ]6
79 เทศบาลเมืองสระแก้ว กำหนดจัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 31 พ.ค. 2565 ]9
80 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก [ 31 พ.ค. 2565 ]4
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40