เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 948 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 เทศบาลเมืองสระแก้ว สรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวนเป็นเงินได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 28 ธ.ค. 2566 ]21
62 เทศบาลเมืองสระแก้ว รายงานผลตามนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 27 ธ.ค. 2566 ]18
63 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศปิดประกาศ 30 วันแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2558 [ 18 ธ.ค. 2566 ]66
64 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโควต้าจังหวัดสระแก้ว หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567 และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567 [ 18 ธ.ค. 2566 ]30
65 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 12 ธ.ค. 2566 ]12
66 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์การเริ่มต้นฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2566 [ 8 ธ.ค. 2566 ]21
67 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์การรับบริจาคทรัพย์และสิ่งของสมทบ "วันรวมน้ำใจจังหวัดสระแก้ว" ประจำปี พ.ศ. 2567 และของรางวัลการออกร้าน "มัจฉากาชาด" ประจำปี 2567 [ 6 ธ.ค. 2566 ]21
68 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์แจ้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก [ 4 ธ.ค. 2566 ]24
69 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศขอความร่วมมืองดเผา ไร่นา ขยะ และสร้างฝุ่นละอองขนาดเล็ก [ 4 ธ.ค. 2566 ]27
70 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2566 [ 30 พ.ย. 2566 ]24
71 เทศบาลเมืองสระแก้ว ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต [ 30 พ.ย. 2566 ]23
72 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์มาตการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคติดเชื้อไวรัสซิกา [ 30 พ.ย. 2566 ]22
73 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์แจ้งช่องทางการใช้งานข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม [ 29 พ.ย. 2566 ]22
74 สภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศให้ใช้ระเบียบสภาเทศบาลเมืองสระแก้วว่าด้วยการดำเนินการของประชาชน ในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566 [ 29 พ.ย. 2566 ]21
75 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์เร่งรัดสำรวจความเสียหายและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ [ 24 พ.ย. 2566 ]22
76 ทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศการป้องกันอัคคีภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทง [ 20 พ.ย. 2566 ]26
77 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 20 พ.ย. 2566 ]29
78 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศเขตพื้นที่การอนุญาตให้บุคคลใดดำเนินการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อโดยการทำเป็นธุรกิจ หรือการได้รับประโยชน์ตอบแทนโดยการคิดค่าบริการ [ 20 พ.ย. 2566 ]25
79 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศเขตพื้นที่การอนุญาตให้บุคคลใดดำเนินการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล โดยการทำเป็นธุรกิจ หรือการได้รับประโยชน์ตอบแทนโดยการคิดค่าบริการ [ 16 พ.ย. 2566 ]29
80 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศบริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอย นอกเวลาราชการ [ 3 พ.ย. 2566 ]36
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48