เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 947 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสระแก้ว [ 12 ก.ย. 2566 ]53
102 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเดิน-วิ่ง เพื่อการกุศล สระขวัญ มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 [ 12 ก.ย. 2566 ]38
103 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวด้านการคุ้มครองผู้บริโภค [ 8 ก.ย. 2566 ]34
104 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์สรุปผลรับฟังคามคิดเห็นของประชาชนต่อผังน้ำ ลุ่มน้ำบางปะกง [ 6 ก.ย. 2566 ]44
105 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคไข้หวัดใหญ่ [ 5 ก.ย. 2566 ]31
106 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการเจ็บป่วยจากการกินเห็ด [ 5 ก.ย. 2566 ]35
107 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 4 ก.ย. 2566 ]45
108 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานลงทะเบียนสมัครบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 2 [ 30 ส.ค. 2566 ]43
109 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความรู้สร้างเครือข่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิหลักประกันสุขภาพ และการพัฒนาโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ [ 30 ส.ค. 2566 ]53
110 เทศบาลเมืองสระแก้ว รายงานผลการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 22 ส.ค. 2566 ]43
111 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารหลักสูตรผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 [ 26 ก.ค. 2566 ]46
112 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์ให้หม้ออบไอร้อนเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากและประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้หน้ากากอนามัยเป็นสินค้าควบคุมฉลาก [ 26 ก.ค. 2566 ]39
113 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวด้านการคุ้มครองผู้บริโภค [ 26 ก.ค. 2566 ]39
114 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ เชิญ ชวน เชียร์ ลด ละ เลิกเหล้า ประจำปี พ.ศ.2566 [ 25 ก.ค. 2566 ]43
115 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์มาตรการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 25 ก.ค. 2566 ]50
116 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์เชิญชวนลงนามปฏิญาณตน ลด ละ เลิกเหล้า ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 25 ก.ค. 2566 ]33
117 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางออนไลน์ [ 19 ก.ค. 2566 ]38
118 ประกาศจากที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้ว เรื่อง การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ปี 2566 [ 10 ก.ค. 2566 ]36
119 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์การประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 10 ก.ค. 2566 ]45
120 ประกาศจากสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ. 2566 [ 29 มิ.ย. 2566 ]39
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48