เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 818 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศผลผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธียื่นซองประมูลราคา [ 15 มิ.ย. 2565 ]37
102 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์รู้เท่าทันภัยฝุ่น PM 2.5 [ 6 มิ.ย. 2565 ]14
103 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ [ 2 มิ.ย. 2565 ]35
104 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์วิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด [ 1 มิ.ย. 2565 ]31
105 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์การเก็บขยะขนขยะมูลฝอย [ 31 พ.ค. 2565 ]15
106 เทศบาลเมืองสระแก้ว กำหนดจัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 31 พ.ค. 2565 ]23
107 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก [ 31 พ.ค. 2565 ]10
108 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์ผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 [ 23 พ.ค. 2565 ]30
109 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์สภาพอากาศจังหวัดสระแก้ว [ 19 พ.ค. 2565 ]20
110 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 พ.ค. 2565 ]33
111 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินไตรมาสที่ 2/2565 [ 12 พ.ค. 2565 ]34
112 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการสมัครลงทะเบียนรับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA SHA Plus และ Thai Stop Covid 2 Plus [ 12 พ.ค. 2565 ]19
113 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์โครงการนักข่าวอาสาสาธารณภัย [ 9 พ.ค. 2565 ]18
114 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายในรูปแบบท้าย "Calorie Credit Challenge" (DPE nub cal) [ 5 พ.ค. 2565 ]35
115 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์การควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคารและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ [ 5 พ.ค. 2565 ]14
116 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์สภาพอากาศจังหวัดสระแก้ว [ 3 พ.ค. 2565 ]32
117 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์สภาพอากาศจังหวัดสระแก้ว [ 2 พ.ค. 2565 ]11
118 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์สภาพอากาศจังหวัดสระแก้ว [ 1 พ.ค. 2565 ]27
119 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศให้พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 29 เม.ย. 2565 ]21
120 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2565 [ 28 เม.ย. 2565 ]17
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41