เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 961 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความรู้สร้างเครือข่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิหลักประกันสุขภาพ และการพัฒนาโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ [ 30 ส.ค. 2566 ]56
122 เทศบาลเมืองสระแก้ว รายงานผลการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 22 ส.ค. 2566 ]45
123 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารหลักสูตรผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 [ 26 ก.ค. 2566 ]49
124 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์ให้หม้ออบไอร้อนเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากและประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้หน้ากากอนามัยเป็นสินค้าควบคุมฉลาก [ 26 ก.ค. 2566 ]42
125 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวด้านการคุ้มครองผู้บริโภค [ 26 ก.ค. 2566 ]43
126 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ เชิญ ชวน เชียร์ ลด ละ เลิกเหล้า ประจำปี พ.ศ.2566 [ 25 ก.ค. 2566 ]45
127 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์มาตรการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 25 ก.ค. 2566 ]57
128 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์เชิญชวนลงนามปฏิญาณตน ลด ละ เลิกเหล้า ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 25 ก.ค. 2566 ]35
129 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางออนไลน์ [ 19 ก.ค. 2566 ]41
130 ประกาศจากที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้ว เรื่อง การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ปี 2566 [ 10 ก.ค. 2566 ]39
131 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์การประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 10 ก.ค. 2566 ]48
132 ประกาศจากสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ. 2566 [ 29 มิ.ย. 2566 ]42
133 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566 [ 26 มิ.ย. 2566 ]48
134 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์ความรู้อันตรายจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้า [ 23 มิ.ย. 2566 ]44
135 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย ณ เดือน มิถุนายน 2566 [ 16 มิ.ย. 2566 ]52
136 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ และกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัด สถานศึกษา และชุมชนด้วยวิถี 5 ส (กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด Big Cleaning Day) ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 12 มิ.ย. 2566 ]50
137 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค [ 12 มิ.ย. 2566 ]40
138 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการคลอดก่อนกำหนดเพื่อการสื่อสารเชิงรุกในพื้นที่ [ 6 มิ.ย. 2566 ]57
139 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประกวดการป้องกันการจมน้ำ ระดับประเทศ ในกิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันการจมน้ำโลก ปี 2566 [ 1 มิ.ย. 2566 ]51
140 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ [ 1 มิ.ย. 2566 ]364
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49