เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 881 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 29 ก.ย. 2565 ]27
142 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังพายุไต้ฝุ่น “โนรู” [ 27 ก.ย. 2565 ]36
143 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือสมัครแอปพลิเคชั่น Calories Credit Challenge หรือ CCC [ 30 ส.ค. 2565 ]28
144 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์การส่งจองเสื้อทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดสระแก้วแบบใหม่ [ 30 ส.ค. 2565 ]29
145 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 เข็มกระตุ้น ให้แก่ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม [ 30 ส.ค. 2565 ]31
146 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสระแก้ว [ 26 ส.ค. 2565 ]34
147 ประกาศจาก สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว เรื่อง รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศซาอุดิอาระเบีย และการรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น [ 26 ส.ค. 2565 ]90
148 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (ฉบับที่ 66) [ 17 ส.ค. 2565 ]28
149 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ [ 9 ส.ค. 2565 ]32
150 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาและกัญชงของกระทรวงมหาดไทย [ 27 ก.ค. 2565 ]38
151 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรับรางวัลมิตรภาพบำบัดดีเด่น ปี 2565 [ 21 ก.ค. 2565 ]40
152 เทศบาลเมืองสระแก้ว แจ้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง กำหนดประเภทสินค้าให้เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก พ.ศ. 2565 [ 19 ก.ค. 2565 ]33
153 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศเตือนภัยจากพายุฝน [ 8 ก.ค. 2565 ]42
154 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศจัดโครงการคัดกรองประชาชนในชุมชนเพื่อผู้มีปัญหาทางด้านสายตาแก้ไขโดยใช้แว่น ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 6 ก.ค. 2565 ]35
155 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์การติดตามความก้าวหน้าการออกข้อบัญญัติ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการเผาซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ [ 5 ก.ค. 2565 ]34
156 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2560 - 2563 [ 30 มิ.ย. 2565 ]29
157 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565" [ 30 มิ.ย. 2565 ]39
158 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดกิจกรรมออกหน่วยประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ตามหลักการ 3Rs เทศบาลเมืองสระแก้ว [ 29 มิ.ย. 2565 ]34
159 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศการเก็บ ขนขยะมูลฝอยชิ้นใหญ่ [ 28 มิ.ย. 2565 ]58
160 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์การประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 24 มิ.ย. 2565 ]36
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45