เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 624 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 เทศบาลเมืองสระแก้ว กำหนดการโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 [ 7 ม.ค. 2562 ]45
162 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2561 [ 7 ม.ค. 2562 ]46
163 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศเจตจำนงในการพัฒนาหน่วยงานมีคุณธรรมและความโปร่งใส่ [ 2 ม.ค. 2562 ]52
164 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลเมืองสระแก้ว [ 2 ม.ค. 2562 ]52
165 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานต่อสาธารณชน [ 2 ม.ค. 2562 ]50
166 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศแจ้งเตือนสภาพอากาศและปัจจัยสภาพความเสี่ยงในพื้นที่ [ 28 ธ.ค. 2561 ]46
167 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำไตรมาส 2 (มกราคม 2562 - มีนาคม 2562) [ 26 ธ.ค. 2561 ]47
168 เทศบาลเมืองสระแก้ว ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในการให้บริการประชาชนด้านงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2562 [ 26 ธ.ค. 2561 ]50
169 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 [ 13 ธ.ค. 2561 ]228
170 ประกาศจาก จังหวัดสระแก้ว เรื่อง ขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์และสิ่งของ "วันรวมน้ำใจช่วยกาชาดจังหวัดสระแก้ว" ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 4 ธ.ค. 2561 ]47
171 ประกาศจาก ฮอนด้าประสิทธิ์มอเตอร์สระแก้ว เรื่อง ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต [ 3 ธ.ค. 2561 ]47
172 ประกาศจาก จังหวัดสระแก้ว เรื่อง การรักษาความปลอดภัย การจัดระเบียบ และความสะอาดในช่วงเทศกาลลอยกระทง พ.ศ. 2561 [ 21 พ.ย. 2561 ]43
173 เทศบาลเมืองสระแก้ว ปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 [ 20 พ.ย. 2561 ]43
174 ประกาศจาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดสระแก้ว เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง [ 16 พ.ย. 2561 ]62
175 ประกาศจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง ประเภท ระดับ อำนาจหน้าที่ ขอบเขต ความรับผิดชอบ หรือข้อกำจัดของหน่วยปฏิบัติการ พ.ศ. .... [ 15 พ.ย. 2561 ]42
176 ประกาศจาก สคบ.ประจำจังหวัดสระแก้ว เรื่อง การตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายดอกไม้เพลิง [ 14 พ.ย. 2561 ]41
177 เทศบาลเมืองสระแก้ว การบริการรับชำระภาษีนอกเวลาราชการ ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 12 พ.ย. 2561 ]45
178 เทศบาลเมืองสระแก้วประกาศ การยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2562 [ 12 พ.ย. 2561 ]260
179 ประกาศจาก เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ เรื่อง การรับสมัครเดิน - วิ่ง "เขาฉกรรจ์มินิมาราธอน" ครั้งที่ 1 [ 5 พ.ย. 2561 ]53
180 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2561 [ 5 พ.ย. 2561 ]52
181 ประกาศจาก จังหวัดสระแก้ว เรื่อง การจัดระเบียบการให้อาหารนกในพื้นที่สาธารณะ [ 2 พ.ย. 2561 ]49
182 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศนโยบายการลดใช้พลังงาน [ 17 ต.ค. 2561 ]52
183 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศนโยบายการประหยัดน้ำ [ 17 ต.ค. 2561 ]44
184 เทศบาลเมืองสระแก้ว ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 [ 11 ต.ค. 2561 ]43
185 ประกาศ จากอำเภอเมืองสระแก้ว เรื่อง ขอเชิญชายไทยไปแสดงตนรับหมายเรียกทหารกองเกิน ปี 2561 [ 11 ต.ค. 2561 ]44
186 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศการลงทะเบียนองค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา [ 11 ต.ค. 2561 ]44
187 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมของเทศบาลเมืองสระแก้ว [ 8 ต.ค. 2561 ]41
188 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนกันยายน 2561 [ 5 ต.ค. 2561 ]42
189 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2561 [ 5 ก.ย. 2561 ]47
190 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศรายงานผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำ มาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล [ 28 ส.ค. 2561 ]51
191 ประกาศจาก สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟศาลากลางจังหวัดสระแก้ว [ 22 ส.ค. 2561 ]54
192 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศเตือนภัยจากพายุโซนร้อน เบบินคา (BABINCA) [ 16 ส.ค. 2561 ]51
193 ประกาศจาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 [ 15 ส.ค. 2561 ]59
194 เทศบาลเมืองสระแก้ว ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา [ 9 ส.ค. 2561 ]44
195 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 [ 6 ส.ค. 2561 ]42
196 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศผู้ชนะรายการกิ๊กดู๋ซุปตาร์เงินล้าน [ 26 ก.ค. 2561 ]44
197 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศเตือนภัยจากพายุโซนร้อน เซินติญ (SON-TINH) [ 20 ก.ค. 2561 ]46
198 ประกาศจาก จังหวัดสระแก้ว เรื่อง การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ Infographic แนวปฏิบัติ (Code of Conduct) การท่องเที่ยวโดยชุมชน [ 17 ก.ค. 2561 ]49
199 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2561 [ 5 ก.ค. 2561 ]44
200 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำไตรมาส 4 (กรกฎาคม 2561 - กันยายน 2561) [ 29 มิ.ย. 2561 ]44
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13|14|15|16